Länkar

   
 
Länkar till andra föreningars sidor:

Information på olika språk:

Bloggar och hemsidor:

Diskussionsgrupper:

Sidor med länkar mm.

Annat:

 • Mun-H-Center
  (Ett nationellt orofacialt kunskapscenter för mindre kända handikappgrupper och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel.)
 • Sällsynta diagnoser
  (Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en handikapporganisation för människor som har sällsynta diagnoser och sjukdomar/ funktionsnedsättningar, samt föreningar för de sällsynta handikappgrupperna.)
 • Funkaportalen  
  (Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer som har med funktionshinder att göra.)
 • Funktionshinder.se
  ("Vårt yttersta mål, och högsta ambition, är att vara en källa till kontaktskapande och informationsutbyte mellan människor – med eller utan funktionshinder!")
 • Handikapp & Habilitering
  Stockholms läns landsting

För att öppna Ågrenskas Nyhetsbrev behöver du ett program som kan läsa pdf-format.
Det kan du hämta här: