Många lätta - större svårigheter inom många områden gör helheten mer komplicerad. Det är många pusselbitar med ett sammanhang.

En sida för dig som är intresserad och vill veta mer om diagnosen och om vår förening. Eller om du vill ha kontakt med någon som har 22q11 deletionssyndrom i familjen.


 

Medlemsavgift 2018

Bli medlem nu. Läs mer här


22q11 European Congress

Nästa europeiska konferens kommer att hållas i Barcelona 16-17 November 2019Bli medlem!
Som medlem i Föreningen 22q11 får du Medlemsbladet i brevlådan två gånger om året. Här kan du läsa medlemmars egna berättelser, om sina upplevelser av att leva med 22q11, om hur man löser vardagsproblem mm.
Här finns också referat från olika föreläsningar, familjeträffar och informationsdagar. Tips på bra litteratur och mycket annat.
Som medlem får du också möjlighet att delta i Föreningens aktiviteter som familjehelgen på Grötö. Här träffas familjer en gång om året för att lyssna till bra föreläsare, prata och umgås. Barnen tas om hand av duktiga barnledare.

Nu kan du läsa några artiklar hämtade ur tidigare nummer av Medlemsbladet här på hemsidan. Du kan även läsa olika läkares svar på frågor som medlemmar undrar över i Fråga Doktorn

Du hittar dem under rubriken Medlemsbladet i vänstermarginalen.


 "Skriftlig information till vårdtagare"

På sista sidan i Medlemsbladet nr 1 2011 finns ett tips om en blankett för den som har svårt att komma ihåg information som ges vid sjukvårdsbesök. Här finns den blanketten att hämta:

www.22q11.se/vardinfo.pdf  


pins i bild.jpg (164996 byte)

Föreningens pins finns att köpa för 25 kr styck

Minst 2 pins per köp. Pins beställs genom att sätta in pengar på Föreningen 22q11´s postgiro 1 360 951 – 6. Därefter sändes pinsen till den adress som uppgivits på inbetalningen

 

 


 

Föreningen bjuder in alla medlemmar till aktiviteter

2018


Årsmöte

24 mars
kl. 12.00-16.00

Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus
Göteborg


Zoo-dagen

Söndag 20 maj


Forum Funktionshinder

är ett informationscenter inom Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang.

Du kan läsa mer om Forum Funktionshinder på habiliteringens webbplats 
www.habilitering.se


 thomas